Mô tả

Kìm mở phe ngoài mũi cong

ProTools Bent Outside Circlip Plier

- In stock: AH02235 , AH02236