Mô tả

Cờ lê dấu hỏi (có đuôi chuột)

Assembly Rign Spanner