Mô tả

Bộ cờ lê 2 đầu mở

Double Open End Wrench Set